Big bang

David Pratt

 

Hur stort är universum? Hur långt sträcker sig världsrummet? Vårt sunda förnuft säger oss att världsrummet måste vara oändligt, ty det är omöjligt att föreställa sig en absolut gräns bakom vilken det inte finns något rum. Och eftersom ingenting kan komma av ingenting, måste det gränslösa världsrummet - som i teosofin är obegränsad medvetandesubstans - alltid ha funnits till.

Big bangteorin - den populäraste vetenskapliga teorin om universums uppkomst - är dock av en helt annan mening. Den säger att det i början - för mellan 8 och 15 miljarder år sedan - inte fanns någonting alls, dvs ingen materia, ingen energi, inget medvetande, inte ens rum. Ur detta intet framträdde universum plötsligt som resultatet av en "slumpmässig ostadighet". Efter att ha uppkommit som en infinitisemal punkt med oändlig täthet och temperatur, har världsrummet sedan dess vidgat sig och vidgat sig.

Men om det nu inte fanns något världsrum och ingen energi eller materia före den hypotetiska big bangen, så fanns det uppenbarligen ingenting som kunde bli ostadigt och ingenstans där denna ostadighet kunde utspela sig! Men big bangarna har för länge sedan övergivit logikens vanliga regler och skapat en egen fantasivärld som grundas på avancerad matematisk akrobatik. En del av dem påstår att världsrummet kröker sig kring sig själv så att det är begränsat utan att ha några gränser. De tror att universum en gång i framtiden kommer att börja dra ihop sig och sluta sitt liv i en "big crunch" (stor urladdning), med vilken det förintar sig själv så att ingenting återstår av det. Andra big bangare menar att även om världsrummet plötsligt framträdde för ett bestämt tidsavsnitt sedan och utvidgar sig med en bestämd hastighet, så blev det ändå på något sätt oändligt - och trots att det är oändligt fortsätter det att utvidga sig! Det är sannerligen förvånande att sådana idéer har lyckats bli hanterade som "vetenskap". Men som George Orwell en gång sade: "Det finns idéer som är så galna att bara en mycket intelligent person kan tro på dem."

Till index