DNA

Grace F Knoche

 

DNA innehåller en sammanfattning av hela vårt förflutna. Det kan inte vara annorlunda. Vi skulle kunna säga att DNA är den fysiska manifestationen av våra inre principers andliga, mentala och emotionella DNA. Med den genetiska koden visar vetenskapen att människan är sin egen karma, att hon inte inträder i detta liv som frukten av endast ett föregående livs karma, utan av en karma som följt henne genom otaliga tidsåldrar. Det är just den visionen som teosofin ger oss. Vi är evighetsgnistor med ett ödesmönster utan början och slut, ett mönster som vi vävt under tidsåldrar. Varje atom i vår varelse, från de fysiska till de gudomliga, har stämplats med minnet av det mest väsentliga från vårt förflutna. Det som vetenskapsmännen kallar DNA är den fysiska kopian av våra inre upptäckter, äventyr och framsteg och även vår framtid.

Tror du att kroppen bildas utan något samband med den återvändande själen? Tänk på din egen reinkarnation. Tror du inte att ditt reinkarnerande ego då på något sätt ägde visdom nog att veta vilka föräldrar det skulle välja. Även om valet inte var medvetet, påverkade din karma dig att söka din mor och far, och när sedan fröet blivit befruktat byggde du själv som själ upp din kropp inom din mor. Dess livsatomer återvände till dig som dragna av en magnet. Lägg märke till att jag sade livsatomerna, de monadiska elementen inom atomerna. Inuti livmodern började den lilla kroppen växa, ledd av det sig återförkroppsligande egot. Din mor var beskyddaren liksom din far, ty båda föräldrarna bidrar till skyddet av det växande barnet, vilket bokstavligen existerar även bortom den fysiska omgivningen. Eftersom det inträdande egot formar den kropp som tillhör det, måste kroppen helt naturligt vara en återspegling av själen. Vore det möjligt att få en bild av det reinkarnerande egots DNA, är jag säker på att vi skulle finna en mycket nära likhet mellan detta och det genetiska DNA som vetenskapen kan tyda.

Till index