Därför tror jag på teosofin

Valerie Steinhagen

 

Många människor har i likhet med mig själv haft en eller annan "övernaturlig" upplevelse. De har sett vålnader av döda släktingar, haft klardrömmar, fått inblickar i framtiden, haft utanförkroppenupplevelser eller t o m näradödenupplevelser osv. Den som varit med om något sådant har fått indikationer på att verkligheten inte bara omfattar det vi normalt kan varsebli, dvs sinnesintryck, tankar, känslor, minnesbilder etc. Verkligheten tycks också ha sidor som av okända anledningar är fördolda för människor i allmänhet.

Eftersom jag har erfarenheter av detta fördolda, tror jag på dess existens. Jag tror också att det finns människor som upplevt ännu mer än jag själv, och att de gjort erfarenheter av både samma och annorlunda slag. Jag kan också mycket väl tänka mig att en del av dem har haft sina upplevelser i ett så stabilt och oaffekterat medvetandetillstånd att deras beskrivningar och tolkningar av upplevelserna är trovärdiga. Jag kan t o m tänka mig att vissa typer av sådana upplevelser kan framkallas viljemässigt, och att det därför finns människor som av egen förmåga kan utforska det fördolda. Att en del sådana forskare slutit sig samman i en organisation finner jag helt naturligt. Det brukar ju själsfränder göra för att inspirera varandra och utbyta erfarenheter. För mig är det alltså både logiskt och rimligt att det finns ett brödraskap , den s k Vita Logen, och att dess medlemmar har ställt samman och systematiserat sin samlade kunskap till vad som kallas Den Esoteriska Traditionen eller Den Hemliga Läran.

Till index