Den mekanistiska världsbilden

Herbert Edlund


Enligt den mekanistiska världsbilden, som representerar en helt materialistisk syn på tillvaron, utgör det fysiska världsalltet hela den objektiva verkligheten. Världsalltet antas ha uppkommit genom den stora explosionen " big bang", och går ett okänt öde till mötes. Någon avsikt bakom big bang finns det inte och inte heller några gudar eller andra övermänskliga varelser som jämte naturlagarna styr världsförloppet. Livet på jorden anses ha uppkommit genom slumpvisa kombinationer av materiapartiklar som via fler slumpvisa kombinationer förenats till komplicerade aggregat, ett slags biologiska maskiner, med förmågan att reproducera sig själva. Människans jordeliv är en kort engångsföreteelse som börjar med kroppens födelse och slutar med dess död. Hennes medvetande och själsliv utgörs bara av fysikaliska och kemiska processer i hjärnan och kan därför inte existera utanför och oberoende av den fysiska kroppen. När hjärnan upphör att fungera vid kroppens död slocknar medvetandet och själslivet rent automatiskt och hennes liv har blivit historia. Det har då varit en tämligen meningslös episod av tillvaro i ett lika meningslöst världsallt.

Till index