Köttfri diet genom tiderna

Ur Australian T S Newsletter

 

En vegetarian äter inte kött, fågel eller fisk. Folk blir vegetarianer av olika orsaker, vanligen av medkänsla med djuren och av ekologiska hänsyn eller hälsoskäl. En del människor avstår inte bara från att äta djur utan undviker också produkter som erhållits genom exploaterandet av dem, t ex ägg och honung. Ekologiska hänsyn får många att föredra växtprotein som i ekologiskt avseende är vida bättre att producera än animaliskt protein, och dessutom mycket hälsosammare.

Tiderna igenom har vise män, hinduer, buddhister, jainister, sufier och många andra religionsföreträdare förespråkat den vegetariska dieten. En köttfri diet har alltid rekommenderats för dem som söker andlig tillväxt.

Platon säger att det ideala samhälle han tänker sig skulle bestå av vegetarianer. Empedokles, Plutarkos , Porfyrios, Plinius , Horatius, Ovidius och Virgilius rekommenderade alla en köttfri diet. Den framstående kyrkofadern Clemens av Alexandria uppmanade kyrkans medlemmar att avstå från kött eftersom det fanns mer än tillräckligt med vegetabiliska produkter tillgängliga för upprätthållandet av ett sunt liv. Milton, Pope, Voltaire, Rousseau, Thoreau, Linné, Wesley, Tolstoy, Newton, Shelley och Gandhi var alla vegetarianer.

I Nyckel till teosofin tillfrågas H P Blavatsky om medlemmar av Teosofiska Samfundet måste vara vegetarianer. Hon svarar: "Våra regler fordrar inte någonting sådant. ... Men de flesta av dem som seriöst studerar teosofi och är aktiva arbetare inom vårt samfund syftar till någonting mer än enbart teoretiska studier. De vill lära känna sanningen genom egen personlig erfarenhet. ... Det första medlemmarna får lära sig är en sann uppfattning om förhållandet mellan kroppen och den inre verkliga människan. De får förklaringar till den växelverkan som äger rum mellan dessa båda sidor av den mänskliga naturen. ... En av Tysklands framstående vetenskapsmän har visat att varje slags animalisk vävnad, hur mycket den än kokas, alltid bibehåller vissa egenskaper som är kännetecknande för det djur den tillhört. Vi går ett steg längre och visar att när djurkött assimileras av människan överförs några av de kännetecknande egenskaperna fysiskt till henne. Dessutom lär den ockulta vetenskapen att denna förråande eller animaliserande verkan på människan är störst av kött från stora djur, mindre från fågel och ännu mindre från fisk eller andra kallblodiga djur. Minst av allt är hon utsatt för sådan påverkan när hon äter enbart vegetabilier. ... 

Människan måste äta för att leva, och därför råder vi dem som idkar seriösa studier att äta sådan mat som minst besvärar och tynger deras hjärnor och kroppar, och som verkar minst hämmande och fördröjande på utvecklingen av deras intuition, inre förmögenheter och krafter."

Till index