Ett brev om ockult lärjungeskap från Damodar till Carl Hartmann...de
fördolda sanningarna kan man bara nå på en väg, nämligen genom den fysiska, moraliska, intellektuella och andliga utveckling och rening som stärker de intuitiva förmögenheter med vilkas hjälp man tränger direkt in till det substantiella. Du talar om återhållsamhet, men...det finns ingen anledning att fasta så länge man känner behov av att äta. Hela grundarbetet när det gäller andlig utveckling ligger i att tygla begären och hålla sinnet under kontroll. Om du tänker efter, finner du logiken i detta. Begären och känslorna är så att säga kedjor (verkliga magnetiska kedjor) som binder sinnet vid de jordiska köttsliga nöjena och böjelserna. Den som vill höja sig över illusionerna i vår obeständiga värld, måste göra det genom att spränga de kedjor som håller honom fången i denna. När kedjorna väl har sprängts, kommer molnen som skymmer din inre syn att skingras, och du kan med denna klart varsebli sanningen. Detta är den stora hemligheten om hur målet nås. Och även om hemligheten låter enkel, står den för en storslagen filosofi som gradvis uppenbarar sig för den som följer vägen.

     Ingen guru kommer någonsin att uppsöka dig. Pretendenter finner du i stort antal, men en verklig mästare måste du närma dig och själv finna. Om du med stark och oemotståndlig viljekraft, okuvligt mod och moralisk renhet vandrar den väg jag ovan beskrev, tränger du fram till gurum, och denne kan inte neka att ta dig till lärjunge. ... Om vi med järnhårda viljeansträngningar tränger framåt, slår vi an den ton som inte kan annat än leda oss dit vi skall.

     Du är nu alltför gammal för att kunna bli en praktisk ockultist. Enligt våra indiska regler antages en chela för praktisk ockult träning i sin andra eller senast i sin tredje ålderscykel (dvs före tjugoett års ålder). Detta är inte ett påhitt av våra vördade mästare. Alla deras regler vilar på deras insikter i naturens hittills okända lagar och deras ingående kännedom om den mänsklighet som omger dem. Även den medicinska vetenskapen har kommit underfund med att människokroppen är helt förändrad efter varje sjuårsperiod. För att kroppen skall bli helt ny på sju år så pågår, som du förstår, processen med att avge och attrahera atomer kontinuerligt hela tiden. Den nya kropp som sakta bildas är därför helt och hållet individens egen skapelse. Om den som har kännedom om hemligheten hela tiden tyglar sina begär så att han avger de atomer som står i vägen för hans framåtskridande och därvid ger dem en god prägel så att de inte blir till obehag för andra, samtidigt som han bara drar till sig atomer som är lämpliga för honom, kommer den nya kroppen att vara hans egen skapelse som han kan bruka på det sätt han vill. Processen tar sju år att fullborda. Du förstår nu varför en lärjunges provperiod är sju år. Den har inte fastställts av godtycke, utan av naturen själv.

     ...när människans tredje ålderscykel är fullbordad har hon dels använt sina livskrafter på ett sätt som motverkar andliga framsteg, dels låtit sitt sinne få för vana att löpa i banor som är oförenliga med psykisk utveckling, felaktiga banor från vilka det är ytterst svårt att få in sinnet i de rätta. Därför antas och utbildas chelaer redan i tidig ålder. Du känner till ordspråket att man kan rikta en ung planta men inte ett gammalt träd. Kanske säger du nu att om chelaer måste tränga fram till mästarna, hur kan då barn (ty under tjugoett är man knappast vuxen) förväntas göra det, när vuxna finner det så svårt. Men kom då ihåg att ingen blir adept på ett enda liv. Innan någon kan få privilegiet att bli antagen som chela, måste han genomleva en serie av jordeliv under vilka han förbereder sig teoretiskt. Detta kan verka sällsamt för en västerlänning, men är icke desto mindre sant. Aspiranten måste först bedriva teoretiska studier och utveckla adeptskapets frö inom sig, innan han kan hoppas att på något sätt få närma sig den hemliga helgedomen. Och däri ligger din möjlighet. Lev livet och förbered dig för att någon gång i framtiden få födas under gynnsammare betingelser och omständigheter. Tänk hela tiden på att människan själv knyter det ödesnät i vilket hon trasslar in sig. Är maskorna besvärande, är det hennes egen skuld. ...

     Nyttja det innevarande livet till att säkra en lycklig framtid. Förbered dig på det sätt jag nämnt att varsebli de sanningar som det inte är alla givet att förstå, och bemästra med bistånd av psykisk utveckling så mycket du kan av den teoretiska sidan. Detta gör du bäst genom att inse hur storslagen och intellektuellt bärkraftig ...idén om mänsklighetens universella broderskap är. ... Om du verkligen vill förstå de filosofiska frön som denna idé innehåller, skall du göra ditt bästa för att befrämja den och sprida den så mycket som möjligt. ... Utveckla en osjälvisk filantropisk känsla och utför motvarande handlingar, och skapa dig på så sätt en bättre framtid. (Eek: Damodar, s 303-306)


Till index