Tankar bygger kulturen

G de Purucker


Tänkandet är människans drivkraft. Det styr till och med känslorna och kan kontrollera dem, och fastän tänkandet ibland framkallas av känslor, tror jag att de på högre plan är ett.

Den värld vi lever i är en värld av människor, av tänkande och kännande människor. Om denna värld är dålig, så beror det på att människornas tankar och känslor har gjort den dålig. Om mänskliga förhållanden är disharmoniska, ibland till och med djävulska när brutalt våld ersätter rättvisa och förnuft, så beror det på att människornas tankar har gjort dem till det.

Idéer styr handlingar. Där har ni förklaringen till oron i världen, och dess botemedel. Om en person vill reformera sig själv, gör han det genom att först och främst förändra sitt tankeliv - därigenom börjar han känna på ett annat sätt. Det finns ingen annan väg. Det är den enda hållbara metoden, ty den innebär en förändring av karaktären.

All civilisation är byggd på tänkande. Vill man ändra på civilisationen så måste man ändra de allmänt antagna tankebanorna, väcka en ny idé. Vad är en uppfinning? En tanke. Vad är litteratur? Tankar. Vad är filosofi, religion, vetenskap? Tankar. Vad är det sociala system under vilket vi lever? Tankar.

Varje modern rörelse är baserad på tankar: social, politisk, filosofisk, religiös, vetenskaplig, ja, den kan vara av vilket slag som helst. Nio av tio av dessa rörelser började i en persons medvetande och vann sedan spridning. På världshistonens blad ser ni tänkandets skakande katastrofala verkningar. Vad var t ex världskrigen? Inte endast tänkandets resultat, utan själva tänkandet som sådant. Människor som kämpade på grund av idéer - tankar. För att förhindra ett nytt krig, måste vi börja innan det kommer. Vi måste börja genom att sätta igång en ny tankeström i världen.

Dessa sanningar är så enkla att vi förbiser dem. Det är idéer som skakar världen. Det är idéer som skapar världen. Det är idéer som förintar, ödelägger människor och människors verk.

Rådfråga historiens annaler! Se på de häpnadsväckande resultat som springer fram från rörelser, vilka kanske började med en handfull allvarliga människor. I åratal får de arbeta och predika och sträva, synbarligen utan någon som helst effekt. Plötsligt, av någon märklig orsak, fångar idén uppmärksamheten och sprider sig som en löpeld.

Ibland griper idéer människor på det mest förbluffande sätt. Se t ex på korstågen när män lämnade hem och härd och allt vad de hade kärt för att strida mot hedningarna, i ett främmande och helt okänt land. Dessa tiotusentals människor samlades från hela Europa för en idé.

Ännu märkvärdigare: Vad var denna förbluffande och fascinerande idé, som till och med fångade små barns inbillning? Har ni hört talas om barnens korståg? Från Tyskland, Belgien, Holland, Frankrike och Schweiz, ned till södra Frankrike och Italien, började plötsligt barn sätta sig i rörelse, pojkar och flickor från småpysar till tretton-fjortonåringar - de flockades på vägarna och samlades i tusental tills vägarna var svarta av deras marscherande fötter. Mil efter mil vandrade de, dog i tusental och blev ohyggligt behandlade av mänskliga monster som skodde sig på dem.

Ingen vet hur denna idé uppkom. Plötsligt fick barnen i de olika länderna i sitt huvud: "Vi måste gå ut och kämpa, vi måste gå ut och rädda den heliga graven." Föreställ er barn tala så! Talet om den heliga graven hade naturligtvis ursprungligen kommit från deras föräldrar, men observera psykologin - en psykologi som smittade familjen och ryckte ett eller flera barn från hemmet. Mödrar och fäder kunde inte hejda dem. Barnen kunde smyga sig ut om nätterna. De kunde vandra på mindre vägar och stigar till de stora landsvägarna. Hela skaror av hjälplösa barn på väg söderut, söderut! Allt för en idé, en tanke!

Man kan också fråga sig vad det var för mening med den underbara tarantellan, som är bäst skildrad av historikerna i Spanien och Italien. Plötsligt, utan någon begriplig anledning, fick vuxna män och kvinnor för sig att de måste dansa. De började dansa, och dansade dag ut och dag in tills de föll ned medvetslösa. De kunde inte låta bli att sjunga och dansa, för sig själva eller tillsammans - hela landsändar, hela distrikt. En psykos, en tanke, en idé!

Det är just ett sådant slags osund psykologi som styr den mänskliga tankevärlden av i dag. Människor i allmänhet tror att det är omöjligt att i framtiden förhindra nya krig. Denna tro kan vara en av orsakerna till att nya krig verkligen kommer, om nu inte ett sunt tänkande återtar herraväldet över oss. Man frågar sig då, vad är det som startar ett krig? Tänkandet, en förvandling av människornas tankar. Genom att ändra deras tankar ändrar man deras hjärtan och deras liv, och därmed deras kultur.

När krig bryter ut, så beror det på att män och kvinnor har skapat det genom sitt tänkande. Deras tänkande uppväcker deras känslor. Deras känslor uppväcker deras avund och fruktan. Onda tankar föder ont. Man kan inte släcka eld med eld. Man kan inte förhindra krig genom krig. Detta är lika enkelt som ABC.

Detta är tankar som vi förbiser därför att vi är så förtrogna med dem, och likväl rymmer de hemligheten med allt gott och ont. En människas liv kan förändras på det mest sublima sätt genom hennes tänkande. Det är tänkandet som gör gentlemannen eller tölpen. Det är tänkandet som gör den modige mannen eller krukan. Det är tänkandet som skapar ett försonligt sinne eller alstrar hat.

Det var på grund av dessa fakta som Teosofiska Samfundet startade med målet att söka rikta människornas tankar mot bättre och högre ting, att väcka till liv inspirerande och välsignelsebringande tankar i den enskilda människans medvetande.

Det teosofiska arbetet går ut på att gradvis, genom upplysning, ändra människornas sinnelag så att vår civilisation blir en i ordets bästa mening upplyst civilisation. Det är viktigt att gå till tingens själva rot i stället för att endast sätta på plåster och smörja salva på ytan av såren. I en ännu högre mening är vår uppgift att tala om för människorna vilka underbara krafter de såsom individer har inom sig: energier och förmögenheter som genomsnittsmänniskan av idag inte anar. Men de finns. De titaniska intellekten, de största män som någonsin levt, har visat vad det mänskliga medvetandet förmår - och varje normal människa har samma krafter latenta inom sig.

En viktig uppgift i Teosofiska Samfundets upplysande arbete är att väcka tron på dessa ting till liv, så att människorna försöker odla dem inifrån utåt - uppväcka vad som finns därinne, och bli större och större. Vilken värld skall vi då inte leva i! Då skall i sanning Kristus, korsfäst inom oss varje dag vi lever, nedstiga från korset, från varje människas kropp, och inträda i människans hjärnförstånd och upplysa hennes liv och reformera hennes uppförande mot omgivningen.

Till index