Tankens makt

Ingrid Van Mater

 


Tankar inverkar på alla aspekter av vår tillvaro - vi är ju Homo Sapiens, "tänkande människor". Vi bombarderas ständigt med tankar av alla slag, från de ädlaste till de mest förnedrande. Som levande varelser med egen vitalitet kan dessa tankar vara kraftfulla. Om vi är tillsammans med någon som är arg eller nedstämd, känner vi energin i detta utan att personen ifråga behöver säga något.

I vår duala natur är sinnet den centrala brännpunkten. Vi kan inrikta vårt tänkande på de högre elementen i oss - intuitionen, medkänslan, rättfärdigheten och hedern - eller låta oss påverkas av våra lägre begär. Arten av de tankar vi drar till oss beror på var vi för tillfället koncentrerar vårt medvetande. Vi befinner oss inte alltid i en upphöjd sinnesstämning, men det viktigaste i livet är våra motiv. Vi är mindre benägna att göra misstag om vi inser att vi är här för andras välfärd. Även om var och en av oss är en individ, har vi alla ett gemensamt ursprung och ett gemensamt framtidsöde.

Platon sade att det är idéer som styr världen, och sannerligen är det idéer som bygger upp eller ödelägger en civilisation. Det slags tankar vi hyser i sinnet inverkar på de positiva eller negativa begivenheter vi ser omkring oss. Vi har kraft att ändra kvaliteten på vårt tänkande. Man kan betrakta sig som en magnet, vilken drar till sig tankar av de slag som svarar mot det man i sin helhet är. Om man får in en negativ tanke i sinnet, kan man omvandla den till en positiv innan den går ut i världen igen. Då gör man världen bättre. Genom vårt sätt att tänka och känna förbättrar eller försämrar vi världen. Vi inser inte hur kraftfulla vi är i det avseendet. För mig består livets utmaning i att vi skall sträva efter att bli det vi verkligen är, ty trots våra ofullkomligheter är var och en av oss en potentiell gud.

Till index