Tre utsagor om sömn


Periodiskt, ja faktiskt var­je natt under sömnen, läses det karmiska protokollet för den förflutna dagen, månaden eller vad det nu är, av vårt högre jag, av guden inom oss. Vårt framtidsöde är så att säga nedskrivet. Det är vi själva som utformat det ödet med våra tankar, känslor och de handlingar som följt av dessa tankar och känslor. (The Dialogues of G de Purucker, del I, s 140)


(Esoterisk) kunskap kommer i visioner, först i drömmar och sedan i bilder som presenteras för det inre ögat under meditation. På så sätt har jag blivit undervisad om hela evolutionssystemet, tillvarons lagar och allt annat som jag känner till - livets och dödens mysterier och karmas verkningar. Inte ett ord sades mig på vanligt sätt om allt detta, utom möjligtvis som bekräftelse på det jag fått veta. Ingenting gavs mig heller skriftligt. Den kunskap som erhålls på detta sätt är så klar och övertygande, och sitter så outplånligt intryckt i själen, att alla andra informationskällor och undervisningsmetoder hamnar helt i skuggan. Ett av skälen till att jag drar mig för att på rak arm besvara vissa frågor som ställs till mig är svårigheten att i tillräckligt tydliga ordalag uttrycka sådant som givits mig i bilder och förståtts av mig med vad Kant skulle kallat det rena förnuftet. (H P Blavatsky)


I en långt avlägsen framtid kommer alla mänskliga egon på jorden att inte bara ha lämnat bakom sig behovet av ett devachan efter döden, utan också behovet av kroppens nuvarande typ av sömn. Vad som nu är våra grova fysiska kroppar kommer då att ha blivit kroppar av kondenserat ljus, underbara lysande och strålande kroppar. De behöver inte vila som våra grova fysiska kroppar nu behöver.
(G de Purucker, Studies in Occult Philosophy, s 609)

Till index