Vart tar våra lägre varelsekomponenter vägen?


G de Purucker

Våra fyra lägre principer – kama, prana, linga-sharira och sthula-sharira – är av jordisk animal natur. Vid döden faller de isär och upplöses i sina komponenter. Därvid återvänder dessa komponenter dit varifrån de kommit, dvs till jorden, den astrala världen och den lägre manasiska sfären. Men komponenterna har blivit individuellt berikade av det mänskliga tänkandets kraft och gudomlighet, och den präglingen består. Friställda genom människans död går de nu att besjäla lägre varelser. De högre av dem formar de högre djurens själar, de mellersta formar de lägre djurens, och de lägsta formar växternas sensitiva delar. Detta betyder inte att djuren och växterna inte har några egna principer, utan att de och även mineralerna drar till sig de friställda komponenterna och strävar i riktning mot dem. Ett gammalt talesätt säger att gudarna livnär sig på människorna. Vi strävar mot gudarna, mot de andliga varelser som står högre än vi själva. Från dem får vi våra högre principer. Från dem drar vi till oss inspi­ration, intuitiva glimtar och impulser att göra gott. Allting som är högre än vi själva är som ljus för oss, och upplyser den väg på vilken vi gör utveckling­sframsteg. Vi lever i ljuset från dem som gått före oss. På samma sätt är vi gudar för lägre varelser, ger dem styrka, leder dem framåt, livnär dem med sådant som vi lämnar bakom oss. Det råa och ondskefulla liv en del människor le­ver präglar deras lägre varelsekomponenter, vilka när de friställs därför söker efter, och eftersöks av, varel­ser som liknar dem själva.


Till index