Å

Återförkroppsligande
    Ordets innebörd är att den levande och evolverande varelsen ikläder sig en ny kropp en tid efter döden. Detta sker periodiskt. Själen har alltså föruttillvaro och ikläder sig en succession av nya kroppar, synliga eller osynliga, på det tillvaroplan som råkar vara aktuellt. (se Reinkarnation)

Åttonde sfären
    En term som används i esoteriska delar av lärorna, om vilka det inte finns mycket att säga eftersom de alltid varit höljda i en slöja av hemlighållande och tystnad.
    Den åttonde sfären förväxlas ofta felaktigt med avichi. Medan avichi är ett tillstånd i vilket mycket onda människor "dör och återföds utan avbrott" - något som även på vårt fysiska tillvaroplan kan ske med mycket onda eller själlösa människor - så representerar den åttonde sfären ett stadium av ännu mer framskriden psyko-mental upplösning. I avichi finns fortfarande möjligheten till "återbesjälning" genom den andliga monadens stråle, medan denna möjlighet försvinner i den åttonde sfären och varelsen blir vad som i den esoteriska filosofin kallas en "förlorad själ". De förlorade själarna upplöses fullständigt, så att de skingrade psyko-astrala livsatomerna slutligen är allt som finns kvar. Den åttonde sfären kallas för "dödens planet" och är en faktisk glob men också ett tillvarotillstånd. Avichi däremot är nästan uteslutande ett tillstånd som en varelse kan befinna sig i, även om denna varelse också måste ha en position i rummet - på jorden eller någon annanstans. (se Avichi, Själlös människa)

Till Teosofisk ordbok