Fråga: Jag har sett underbart vackra bilder och symboler i astralljuset. Ett vackert ansikte omstrålat av ljus ...ett huvud med vingar som tycktes sjunka in i min hjärna. Såg jag dessa bilder genom manas och buddhis aktivitet?


Svar:
Jag tror inte det. De här vackra tingen tillhör ett lägre plan och ses medelst flera sinnen och sinnesdelar . De kan ha alstrats på flera olika sätt. Idag kan du se ett kvinno- eller barnansikte av någon som du ännu inte träffat och inte kommer att träffa under de närmaste tio åren. Det kan också hända att något som du såg tidigt i livet och för länge sedan glömt plötsligt framkallas för din klärvoajanta syn, och djupt inne i din organism finns det mentala avsättningar från tidigare liv som kan prägla dina visioner. Jag kan inte tolka enskilda fall. Det är spågummornas uppgift. Var och en av oss måste under lång tid tålmodigt studera sina upplevelser, och därvid omsorgsfullt notera, verifiera och eliminera bland upplevelseinslagen. (W Q Judge: Echoes of the Orient II, s 386)


Till index