Fråga: Har teosofin någon förklaring till UFO-fenomenet?


Svar:
UFO-fenomenet tycks inte vara ett entydigt fenomen som kan förklaras med en enda definition. Flera förklaringsmodeller är möjliga, och i ett teosofiskt perspektiv kan man peka på fyra av dem som tänkvärda:


(1) UFOna kommer från någon av jordkedjans sex övriga manifesterade glober, förmodligen från glob C, och besättningarnas avsikt är att studera de aktuella skeendena på jorden.


2) UFOna är tredimensionella rörliga bilder i jordens minne, den s k akashakrönikan, vilka under vissa atmosfäriska eller andra betingelser blir synliga för våra fysiska ögon. Bilderna visar hur atlantidernas flygande farkoster, kallade vimaner, kunde se ut och inpräglades i jordens minne under de atlantidiska civilisationernas tid för flera miljoner år sedan. Denna förklaringsmodell verkar särskilt trolig i de fall där man sett UFOn dyka ned i och upp ur hav, och pekar på att de ställen där sådana observationer har gjorts var landområden under atantidisk tid.


(3) UFOna är tankeskapelser av människor av samma slag som t ex änglar och Jungfru Marior. De finns därför i den mentala atmosfären, och kan ibland bli synliga.


(4) UFOna är yttre hallucinationer som framkallas av betraktarens eget undermedvetna. Sådana hallucinationer kan också vara kollektiva. Denna förklaringsmodell verkar särskilt trolig i de fall där någon upplevt sig ha varit ombord på ett ”rymdskepp”. (Herbert Edlund)   


Till index