Fråga: Är majoriteten av oss människor, dvs de som varken är särskilt orättfärdiga eller särskilt andliga, i kamaloka medvetna om att de är döda och är de i stånd att se de kamiska visioner som kamaloka sägs vara fyllt av?

Svar:
Liksom varje människokropp har sina egna fysiska särdrag, vilkas förhållande till läkemedlen och dessas effekter är kända av läkarna, så har efter döden en människas särdrag sina verkningar på tillståndet i kamaloka . Det finns ingen fastställd och definitiv regel som gäller för var och en av oss efter döden. Därför finns det många olika slags tillstånd i kamaloka. Somliga människor är medvetna om att de har lämnat jorden, andra är det inte. Somliga kan se dem som de lämnat bakom sig, andra kan det inte. Och varje människa i kamaloka är i stånd att se allt som hänför sig till det särskilda tillståndsområde, i vilket hon för tillfället befinner sig. (W Q Judge)   


Till index