Förord

 

 

"Födda av månen, solens barn, stjärnornas ättlingar och arvtagare till de kosmiska rymderna...i vårt innersta väsen...ett med Det Gränslösa." Vi människor är i sanning förunderligt danade av universums element. Men vi har förlorat vårt höga ursprung ur sikte, och vet inte hur vi skall återfinna det.
 
För femtio år sedan efterträdde Gottfried de Purucker Katherine Tingley som internationell ledare för Teosofiska Samfundet. Kort därefter organiserade han regelbundna esoteriska studier för att öka medlemmarnas förståelse för samfundets målsättning och väcka dem till insikt om det andliga livets djupare dimensioner. Dessa studier bedrevs inte bara av medlemmar vid huvudkvarteret utan av medlemmar över hela världen.
 
Två år senare, under sin föreläsningsturné i Europa 1931, tillkännagav dr de Purucker att man vid huvudkvarteret hädanefter skulle högtidlighålla "de stora andliga och psykiska tilldragelser" som då karman är gynnsam äger rum vid vintersolståndet, vårdagjämningen, sommarsolståndet och höstdagjämningen. Det skulle ske genom särskilda sammankomster vid dessa årets fyra heliga vändpunkter, med början vid det nästkommande vintersolståndet. Senare hölls sådana sammankomster också i olika länders lokala centra fram till andra världskriget. År 1945 togs de upp igen, både vid huvudkvarteret och de lokala centrana, men upphörde efter höstdagjämningen 1950.
 
För dessa tillfällen meddelade dr de Purucker undervisning som hänförde sig till de respektive årsvändpunkterna. Med denna undervisning ville han få de sublima erfarenheter som väntar en förberedd initiand att redan nu framstå som ett mål att sträva efter. Vissa i sammanhanget väsentliga läror om buddhaer och avatarer och dessas nära samband med mänskligheten hade redan getts i den offentliga litteraturen. Likaså hade läror publicerats om de omloppsbanor i solsystemet som människan automatiskt följer i sömnen och efter döden, och som under initiationen följs vid fullt medvetande. Men nu fördes dessa och andra läror samman till en klarläggande syntes.
 
Vi blir djupt gripna när vi reflekterar över det tankepanorama som här öppnar sig för vårt medvetande. Vår intuition svarar på den ström av altruism, som genom bodhisattvor och kristusgestalter oavbrutet flödar ner till oss från vår jords Tyste Väktare. Och vi kan vara förvissade om att varje impuls i osjälvisk riktning förstärker denna ström. Om en människa hyser en aldrig så svag önskan att bruka sina andliga och intellektuella krafter till att lätta de bördor som tynger mänskligheten, så placerar hon sig i linje med naturens välgörande strömmar. Och utan att vara medveten om det, samverkar hon då med dessa. Men är hennes längtan ärlig och viljan stark, kan hon nå dithän att hon medvetet får hjälpa De Store i deras självuppoffrande arbete för mänskligheten.
 
Detta esoteriska studiematerial, som nu publiceras för första gången, återges från originalmanuskriptet med obetydlig redigering. Det ges ut efter nära ett halvsekel för att tillmötesgå allt oftare framförda önskemål om en klar och informativ framställning av vad initiation verkligen är.
 
 
Grace F Knoche
Pasadena, Kalifornien i februari 1979
 

Till 1. Vintersolståndet

 

Till Titelsidan