11. Källhänvisningar

 

  1.  The Mahatma Letters to A P Sinnett , Theosophical University Press 1975, s 203

  2.  Brev från Visdomens Mästare , Kajs boktryckeri 1925, s 59

  3.  The Mahatma Letters to A P Sinnett, Theosophical University Press 1975, s 263

  4.  Ibid, s 370

  5.  Brev från Visdomens Mästare , Kajs boktryckeri 1925, s 61– 62

  6.  C Wachtmeister, Helena Petrovna Blavatsky och Hemliga Läran, Nordisk Rotogravyr 1947, s 46 – 47

  7.  A P Sinnett, En sierskas öden , Looström och Komp:s förlag 1887, s 187

  8.  Ibid, s 167

  9.  The Mahatma Letters to A .P Sinnett, Theosophical University Press 1975, s 203 – 204

10.  A P Sinnett, En sierskas öden, Looström och Komp:s förlag 1887, s 185

11.  C J Ryan, H P Blavatsky och den Teosofiska Rörelsen , Teosofiska Bokförlaget Point Loma Stockholm 1942, s 25

12.  A P Sinnett, En sierskas öden, Looström och Komp:s förlag 1887, s 195 - 196

13.  Brev från Visdomens Mästare, Kajs boktryckeri 1925, s 65

14.  Ibid, s 66

15.  The Mahatma Letters to A P Sinnett, Theosophical University Press 1975, s 272

16.  Brev från Visdomens Mästare, Kajs boktryckeri 1925, s 69 – 70

17.  Ibid, s 59 – 61

18.  The Mahatma Letters to A P Sinnett, Theosophical University Press 1975, s 311

19.  Brev från Visdomens Mästare, Kajs boktryckeri 1925, s 46

20.  The Mahatma Letters to A P Sinnett, Theosophical University Press 1975, s 273

21.  The Mahatma Letters to A P Sinnett, Theosophical University Press 1975, s 242

22.  H P Blavatsky, Valda uppsatser i teosofiska ämnen, Teosofiska bokförlaget "Point Loma" 1940, s 225

23.  C Wachtmeister, Helena Petrovna Blavatsky och Hemliga Läran, Nordisk Rotogravyr 1947, s 68

24.  Ibid, s 126 – 127

25.  A P Sinnett, En sierskas öden, Looström och Komp:s förlag 1887, s 21

26.  Ibid, s 21 – 22

27.  Ibid, s 22 – 23

28.  Till Minne af H P Blavatsky, Göteborgs Handelstidnings AB:s Boktryckeri 1892, s 4 – 5

29.  C Wachtmeister, Helena Petrovna Blavatsky och Hemliga Läran, Nordisk Rotogravyr 1947, s 61 – 62

30.  The Mahatma Letters to A P Sinnett, Theosophical University Press 1975, s 314

31.  Brev från Visdomens Mästare, Kajs boktryckeri 1925, s 59

32.  The Mahatma Letters to A P Sinnett, Theosophical University Press 1975, s 271

33.  C Wachtmeister, Helena Petrovna Blavatsky och Hemliga Läran, Nordisk Rotogravyr 1947, s 122 – 123

34.  Ibid, s 70 – 71

35.  A P Sinnett, En sierskas öden, Looström och Komp:s förlag 1887, s 183 – 184

36.  Till Minne af H P Blavatsky, Göteborgs Handelstidnings AB:s boktryckeri 1892, s 66

37.  C Wachtmeister, Helena Petrovna Blavatsky och Hemliga Läran, Nordisk Rotogravyr 1947, s 38 – 39

38.  Ibid, s 11

39.  Ibid, s 44 – 45

40.  Till Minne af H P Blavatsky, Göteborgs Handelstidnings AB:s boktryckeri 1892, s 89

41.  Ibid, s 60 – 61

42.  C Wachtmeister, Helena Petrovna Blavatsky och Hemliga läran, Nordisk Rotogravyr 1947, s 40

43.  A P Sinnett, En sierskas öden, Looström och Komp:s förlag 1887, s 205

44.  Till Minne af H P Blavatsky, Göteborgs Handelstidnings AB:s boktryckeri 1892, s 5

45.  Brev från Visdomens Mästare, Kajs boktryckeri 1925, s 17 – 19

46.  C Wachtmeister, Helena Petrovna Blavatsky och Hemliga Läran, Nordisk Rotogravyr 1947, s 21 – 22

47.  Ibid, s 54

48.  Ibid, s 124

49.  Till Minne af H P Blavatsky, Göteborgs Handelstidnings AB:s boktryckeri 1892, s 10

50.  Ibid, s 16 – 17

51.  Ibid, s 51

52.  Ibid, s 58 – 60

53.  Ibid, s 71 – 72

54.  Ibid, s 93

55.  Ibid, s 109

56.  Ibid, s 136 – 137

57.  C Wachtmeister, Helena Petrovna Blavatsky och Hemliga Läran, Nordisk Rotogravyr 1947, s 72 

 

Till Titelsidan