Mabel Collins

Sagan om den vita lotusblomman

 

Sagan om den vita lotusblomman utgavs 1894 i svensk översättning. Den översättningen ligger till grund för föreliggande internetutgåva, i vilken för att öka läsbarheten en modernisering av språket och smärre sammandrag av texten företagits.

© Teosofiska Bokförlaget  

Innehållsförteckning

 

Till Teosofiska Bokförlaget