16. Sammanfattning

 

Om rättvisan styr vårt liv kommer vi att skörda vad vi sår.

Därav följer att vi vinner på att så gott utsäde. Och att vi blir lidande på att så dåligt utsäde.

Vetskapen om att rättvisa råder är en stark kraft som sporrar människan att handla rätt, och därigenom försvinner så småningom det lidande och elände som kommer av dåliga handlingar.

Tron på rättvisa kan inte vinna insteg om vi inte kan visa hur rättvisan arbetar.

Den största svårigheten i att acceptera lagen om orsak och verkan såsom ledande människans handlingar ligger i den orättvisa som framträder i det mänskliga livet.

Denna orättvisa kan inte förnekas, om vi accepterar teorin om ett enda jordeliv, men kan lätt visas vara verklig rättvisa och i harmoni med lagen om orsak och verkan, om vi accepterar iden om återupprepade liv här på jorden.

Reinkarnationsläran löser således orättvisans problem.

Om vi accepterar iden om ett lagbundet universum, som styres av lag och rättvisa, då blir reinkarnationsläran en logisk nödvändighet.

Till Innehållsförteckning