Förord

 

 

Denna bok är ett försök att framlägga teosofin på ett sådant sätt att den kan förstås av de flesta läsare. Boken innehåller en del djärva påståenden som grundar sig på mina egna kunskaper, och inte minst av den anledningen måste det betonas att jag ensam är ansvarig för innehållet. Teosofiska Samfundet går inte i god för detta, och inte heller är någon medlem i samfundet en mindre god teosof om han inte accepterar teosofin sådan jag fört fram den. Den anda av fast övertygelse som präglar de olika kapitlen är inte ett uttryck för dogmatism eller inbilskhet utan grundad på kunskap som har sin upprinnelse i bevis och erfarenhet.

Medlemmar i Teosofiska Samfundet kommer att märka att vissa ämnen och läror inte blivit berörda. Orsaken till detta är att jag dels velat hålla boken kortfattad, dels velat undvika onödiga kontroverser.

Begreppet vilja har inte behandlats, eftersom viljan utgör en dold och subtil kraft eller förmåga som till sitt väsen inte är utforskningsbar och endast kan iakttagas genom sina verkningar. Eftersom den i sig själv är fullständigt färglös och dess moraliska kvalitet varierar med de bakomliggande begären, och då den dessutom ofta agerar oss ovetande och därtill är verksam i alla de naturriken som står under människan, är det ganska meningslöst att försöka beskriva den rent teoretiskt.

Innehållet i denna bok är inte något som jag själv uppfunnit eller upptäckt. Jag har bara förmedlat kunskap som jag själv erhållit och även fått bevis för. Jag har bara vidarebefordrat något som redan är känt.
 
William Q Judge
New York i maj 1893
 

Till 1. Teosofin och mästarna

 

Till Titelsidan