Vad menas med reinkarnation?


Ordet reinkarnation kommer av latinet och betyder "åter i kött". Egentligen är det därför bara ifråga om människor och djur som man på jorden kan tala om reinkarnation. För växternas och materiapartiklarnas återvändande till jordisk tillvaro bör man använda ordet återförkroppsligande, liksom när det gäller galaxernas, solsystemens och planeternas återvändande till aktiv tillvaro i världsrummet. Men finns det då starka indikationer och argument för att reinkarnationsläran kan vara sann? Klicka på filerna Reinkarnationsläran och Är reinkarnation ett faktum i naturen? nedan så får du svar. Vill du veta hur vi enligt den esoteriska traditionen tillbringar tiden mellan våra jordeliv klickar du på filen Människans död och mellanlivstillvaro

Reinkarnationsläran    
Är reinkarnation ett faktum i naturen?

Människans död och mellanlivstillvaro
Mer att läsa  

 

Till Teosofiska läror