Fråga: Vilken inställning har teosofin i abortfrågan?

 

Svar: Abort är en förskönande och vilseledande beteckning för barnamord, och teosofin tar klart avstånd från aborter i vilka faser av havandeskapet de än utförs. Undantag görs för de fall där moderns liv är i uppenbar fara, ty det skall inte kosta en kvinna livet att hjälpa en själ inkarnera.
     När befruktningen väl har skett är inkarnationsförloppet i full gång, och att avbryta detsamma är ett allvarligt brott mot den sedliga ordning som karma upprätthåller bland oss människor. Den kvinna som frivilligt genomgår en abort ingriper i både sin egen och det dödade barnets naturliga ödesväg, och den karmiska vedergällningen kommer att drabba henne bl a genom att hennes liv förkortas och hennes kommande kamaloka förlängs. Men också de som utför aborten och de som pläderar för denna typ av barnamord, liksom de som genom lagstiftning gör dem tolererade i samhället får skörda konsekvenser för sin delaktighet i den avskyvärda hanteringen.
     Den själ vars kropp aborterades drogs av starka karmiska orsaker till den kvinna som av en eller annan inte godtagbar anledning, ofta av ekonomisk eller social art, inte ville ta emot den. Själen berövades därmed sin möjlighet att vid lämplig tidpunkt och på lämplig geografisk plats få inkarnera i den för framträdandet av dess öde lämpliga familjen. Själen får nu söka sin inkarnation hos ett annat föräldrapar och under andra förhållanden. Detta innebär för själen en annan ödesväg än den ursprungligen avsedda. (Herbert Edlund)

Till index