Teosofiska svar på angelägna frågor1. Varför håller "Det vita brödraskapet" sina kunskaper så hemliga? Svar

2. Sänder människans ögon ut något slags strålning? Svar

3. Anser teosofin att självmord är en synd? Svar

4. Kan det vara farligt att skriva automatisk skrift? Svar

5. Varför skall vi inte fästa något avseende vid de bilder vi får se i astralljuset? Svar

6. Det sägs att avancerade ockultister kan se in i framtiden. Hur gör de detta? Svar

7. Varifrån kommer våra tankar? Svar

8. Kommer alla människor som vid ett tillfälle är på jorden tillbaka tillsammans? Svar

9. Vilken inställning har teosofin i abortfrågan? Svar

10. Jag är medial. Har jag varit häxa eller något sådant i mitt föregående liv? Svar

11. Är det bra att tvinga på barn en massa regler och beteenden som barnet synbarligen ogillar? Svar

12. Jag har sett underbart vackra bilder och symboler i astralljuset... Svar

13. Jag skulle vilja veta hur teosofin ser på blodtransfusion. Svar

14. Kan man i drömmen få svar på frågor av det högre jaget? Svar

15. Hur ser teosofin på vårt DNA? Svar

16. Varifrån kommer samvetets röst? Svar

17. Kan ett ego spåras tillbaka till flera successiva inkarnationer med hjälp av fingeravtryck? Svar

18. Hur fungerar den alternativa läkekonst som kallas helande? Svar

19. Är det möjligt att hoppa över en inkarnation? Svar

20. Vad innebär det i själsligt avseende att bli hypnotiserad? Svar

21. Om man har älskat en person mycket djupt och den personen dör, existerar kärleken fortfarande? Svar

22. Har det någon betydelse om man jordbegraver eller kremerar en död människokropp? Svar

23. Finns det en enkel teosofisk beskrivning av livet efter döden? Svar

24. Varför lever och verkar de teosofiska mästarna inte bland oss? Svar

25. Vad är egentligen en “mayavirupa”, och vad kan man göra med den? Svar

26. Många av oss är överviktiga. Har detta någon betydelse för vår andliga utveckling? Svar

27. Kan en adept förlänga sitt liv på jorden med flera hundra år? Svar

28. Hur förklarar teosofin den sällsamma förmåga som kallas psykometri? Svar

29. Hur trovärdig är Emanuel Swedenborg när han skildrar livet efter döden? Svar

30. Vad är det för skillnad mellan de tre återblickar på jordelivet som vi får efter döden? Svar

31. Har teosofin någon förklaring till UFO-fenomenet? Svar

32. Vilken är den yttersta orsaken till världsalltets uppkomst? Är det en gud eller någonting annat? Svar

33. Är människorna i kamaloka medvetna om att de är döda? Svar

34. Varifrån kommer de visioner jag ser just innan jag somnar? Svar

35. Är jorden ett helvete? Svar

36. Hade jag en dröm eller en utanförkroppenupplevelse? Svar

37. Är den s k manasaputran verkligen en del av mitt jag? Svar

38. Om det verkligen finns mästare, varför skapar de inte fred på jorden? Svar

39. Kommer vi någonsin att komma ihåg alla våra tidigare liv på jorden? Svar

40. Finns det verkliga bevis på att något av de olika religionernas frälsningsbudskap är sant? Svar

41.Finns det vetenskapliga förklaringar till psi-fenomen och andra mystiska konstigheter? Svar

42. Kan goda människors karma neutralisera dåliga människors? Svar


Till Teosofiska läror