Fråga: Kan det vara farligt att skriva automatisk skrift?


Svar:
En människa kan idka automatisk skrivning genom en energi som emanerar från den lägre delen av hennes konstitution, och hon kan göra det genom att försätta sig i ett negativt sinnestillstånd. Sådan skrivning kan övas upp, men är olycksbringande och kommer med tiden att föra med sig omätliga lidanden. Uppövandet är också dåraktigt därför att det riktar ens energier, uppmärksamhet och intellektuella förmågor på den lägsta - åtminstone den nästan lägsta - delen av konstitutionen. De som inte förstår dessa ting kopplar ofta det automatiska skrivandet till "andar" från andra sidan. I vissa delar av världen, inte i Västerlandet men i Indien t ex, hänförs emellertid den skrivning som inte kontrolleras av den skrivande till bhutas, dvs till vad vi kan kalla spöken eller vålnader av döda människor, eller med andra ord, till de avlidnas astrala kvarlevor. Det är inflytelser från dessa som enligt österlänningarna alstrar det här slaget av automatisk skrivning, och nästan all automatisk skrivning i Västerlandet är av detta slag.
     Men låt mig också fästa uppmärksamheten på det faktum att det finns automatisk skrivning av ett helt annat slag som är välgörande, bra och lämplig att utöva om man har en vis och tillförlitlig lärare. I annat fall kommer man ofelbart på avvägar. Detta andra slag av automatisk skrivning kan förekomma när den högre delen av konstitutionen för en eller annan timme har kontrollen över människan. Hon är då inte medveten om sin fysiska personlighet. Hon har höjt sig över denna och för stunden blivit nästan ett med guden inom sig, och hennes hand skriver något som faktiskt kan vara ett meddelande från hennes egen andliga natur.
     Detta slags automatisk skrivning kan likställas med de melodier en kompositör hör inom sig. Ta den döve Beethoven som exempel. ... Det är på det sättet som de stora poeterna, de stora kompositörerna, de stora målarna får sin inspiration. Det är den inre rösten, den inre visionen, den inre visdomen. (G de Purucker: Questions We All Ask(second series), s I:64-66)


Till index