Fråga: Är det bra att tvinga på barn en massa regler och beteenden som barnet synbarligen ogillar?


Svar:
Jag känner inte till någon idé som är skadligare än idén om att barn skall få springa omkring vind för våg, få som man säger ”växa upp helt naturligt”. Att uppfostra barn är en plikt. Barnet skall hjälpas, vägledas, undervisas och även tyglas när det behövs, och detta är vad det högre jaget på sitt eget andliga plan he­­la tiden gör. Men om dess förmaningar och tillrättavisningar inte når den mänsk­­liga själen och att denna därför går fel, kommer själen att lida. Och det hög­re jaget är då delvis ansvarigt (The Dialogues of G de Purucker, del I, s 377)


Till index