Fråga: Jag skulle vilja veta hur teosofin ser på blodtransfusion.


Svar:
Vi bör se på blodtransfusionen med sunt förnuft och även inse att vi är mycket mer än bara en kropp. Blodtransfusion är långt ifrån en idealisk form av hjälpingripande, men vi lever inte heller i en idealisk värld och vår medicinska utveckling har inte nått sin fulländning.

     När blod överförs från en person till en annan innebär detta säkerligen något mer än en rent fysisk överföring. Jag tror dock att de skadliga följder man då kan utsättas för på de fysiska och psykiska planen är mindre farliga än de svårigheter man kan få om man öppnar sig för, eller låter sig påverkas av, andra människors låga känslor och tankar. Det fysiska avskräde som eventuellt överförs vid en blodtransfusion är säkert inte på långt när så skadligt som den försåtliga fara man både psykiskt och fysiskt utsätts för genom arroganta, grymma och själviska tankar. (Grace F Knoche)


Till index