Fråga: Hur ser teosofin på vårt DNA?


Svar:
DNA innehåller en sammanfattning av hela vårt förflutna. Det kan inte vara annorlunda. Vi skulle kunna säga att DNA är den fysiska manifestationen av våra inre principers andliga, mentala och emotionella DNA. Med den genetiska koden visar vetenskapen att människan är sin egen karma, att hon inte inträder i detta liv som frukten av endast ett föregående livs karma, utan av en karma som följt henne genom otaliga tidsåldrar. Det är just den visionen som teosofin ger oss. Vi är evighetsgnistor med ett ödesmönster utan början och slut, ett mönster som vi vävt under tidsåldrar. Varje atom i vår varelse, från de fysiska till de gudomliga, har stämplats med minnet av det mest väsentliga från vårt förflutna. Det som vetenskapsmännen kallar DNA är den fysiska kopian av våra inre upptäckter, äventyr och framsteg och även vår framtid.

     Vore det möjligt att få en bild av det reinkarnerande egots DNA, är jag säker på att vi skulle finna en mycket nära likhet mellan detta och det genetiska DNA som vetenskapen kan tyda. (Grace F Knoche )


Till index