Fråga: Jag vill berätta om en upplevelse jag hade i förra veckan. …jag - det verkliga jaget - stod bredvid sängen och tittade på min sovande kropp. … Var detta en dröm eller var det något jag kom ihåg efter utflykten i min ´astralkropp´?

Svar:
Jag tror att det du såg var hågkomsten av något som verkligen inträffat. Ditt astrala jag lämnade kroppen - som det alltid gör - och såg tillbaka på den. Troligen är det så att händelsen inträffade när du återvände till kroppen, och det är därför som upplevelsen blev så kort. Vi kommer bara klart ihåg det som ligger närmast i tiden. Jag tror att du lämnade kroppen när du somnade, och när du vaknade mindes du bara de senaste sekundernas händelser. I verkligheten glömmer du inte det du sett och tänkt medan du var borta. Det sjunker in i ditt undermedvetna eller supermedvetna minne, från vilket alltsammans kommer att sippra in i ditt dagvakna tänkande. För att kunna komma ihåg det som händer under sömnen, måste man vara en medveten siare. Därför får vi bara dessa korta glimtar av att återvända till kroppen.
     Vi går under den djupa drömlösa sömnen till andra sfärer och tillstånd där vi får idéer osv, och vägen tillbaka löper genom många olika tillstånd som alla har sina invånare och hinder..." (The Path, Oktober 1887)


Till index