Fråga: Ligger det någon sanning i påståendet att ett ego kan spåras tillbaka till flera successiva inkarnationer med hjälp av fingeravtryck och andra sådana kännemärken på dess fysiska kroppar?


Svar:
Jag är övertygad om att påståendet i princip är sant. Problemet ligger i att hitta fingeravtryck från en persons tidigare liv. (G de Purucker: Studies in Occult Philosophy , s 421)

…när
en människa dör företar alla livsatomerna i hennes varelse, var och en på det tillvaroplan den tillhör, sina egna vandringar genom det planets varelser och väsen. Den fysiska kroppens livsatomer företar sina vandringar genom andra människors, djurs och växters fysiska kroppar, och även i mineralriket. Men de samlas alla ihop igen när det reinkarnerande egot återvänder till jorden. De dras till den reinkarnerande människan av en ytterligt stark psyko-magnetisk attraktion. De kommer dit genom luften, vattnet, födan. Den reinkarnerande människan drar in dem med varje andetag, med varje tugga hon äter, och det är därför hennes egna atomer som bygger upp hennes nya kropp, varvid de restprodukter hon vid denna process lämnar ifrån sig utgörs av de livsatomer som inte tillhör henne.
     Som du förstår så kommer du, när du nästa gång återvänder till jorden, att få en fysisk kropp som är en fortsättning av din nuvarande - samma livsatomer - medförande den karma som din nuvarande kropp har när den dör. Den nya kroppen kommer att vara nästan identisk med den gamla. Den är naturligtvis något mer utvecklad, har kanske en annan hårfärg, är mindre eller större till växten etc , men faktiskt samma person… (The Dialogues of G de Purucker, del I, s 365-366)


Till index