Fråga: Är det möjligt att hoppa över en inkarnation?


Svar:
Att hoppa över en inkarnation vore som att hoppa över en lektionstimme i en studiekurs. Men eftersom den undervisning som meddelas i varje inkarnation måste assimileras innan individen kan gå vidare i utveckling, är det omöjligt att hoppa över en inkarnation. ... Däremot är det möjligt att hoppa över en devachanperiod, fast det är ytterligt sällsynt och sällan fördelaktigt. Det lär förekomma i två sammanhang. I det ena handlar det om mästare, som i avsikt att påskynda en lärjunges utveckling hjälper denne att i dödsögonblicket övergå till en annan och yngre kropp som just då håller på att förlora sin innehavare. Den kroppen får inte vara så sjuk att den inte kan helt tillfriskna, när den får det nya inflödet av liv. I det andra sammanhanget handlar det om höga lamor, vilkas själar vid döden inträder i nya kroppar innan dessa blivit födda. (W Q Judge: Echoes of the Orient II, s 433)


Till index