Fråga: Vad innebär det i själsligt avseende att bli hypnotiserad?


Svar:
Hypnostillståndet är strängt talat en form av trans. En hypnotiserad människa är till minst 90% intellektuellt omedveten om vad som försiggår omkring henne. Hon är fysiskt i trans, och till en viss grad mentalt omedveten på detta plan. En människa kan själv försätta sig i detta tillstånd. Men det medför inget gott. Resultaten är ofta avgjort skadliga för den fysiska och mentala hälsan. En hypnotiserad människa är därför en obesjälad människa om man använder ordet "själ" i dess vardagliga betydelse. Den högre delen av henne är tillfälligt frånvarande, fördriven från den lägre delen. Allt man ser hos henne är därför livsyttringar av den lägre fyrfalden i hennes sjufaldiga konstitution.
     Suggestion innebär införandet av en idé i en eller flera andra personers sinnen i avsikt att få denna idé att kontrollera deras tänkande och livsyttringar. Och detta är mer eller mindre fördärvligt även om motivet är gott.
     Självsuggestion kan vara fördärvlig om man suggererar sig själv till att bli ond eller göra onda gärningar... Självsuggestion är dock alltid bra - och vi bör ständigt praktisera den - om den bara går ut på andlig, moralisk och intellektuell styrka, självkontroll och förbättring... (G de Purucker: Studies in Occult Philosophy, s 404-406)


Till index