Fråga: Har det någon betydelse om man jordbegraver eller kremerar en död människokropp?


Svar:
Livsbanden brister i dödsögonblicket. Kremeringen bara skingrar den fysiska kroppens atomer. Människans alla högre och inre delar har redan skiljts från det fysiska skalet.  
     Kremeringen har fördelen att kamarupan inte längre attraheras så starkt till den fysiska kroppen eller världen. Det finns inte längre någon stark magnetisk dragningskraft, eftersom kroppen är upplöst. (The Dialogues of G de Purucker, del I, s 332-333)


Till index