Fråga: Kan en adept förlänga sitt liv på jorden med flera hundra år?


Svar:
Ja, människans mer eteriska former är liksom dubbletter av samma aspekt, de finare liggande inom den närmast grövre formens mellanatomiska rum. Hela hemligheten består i att man låter dessa inre molekyler - som tillhör den något mer eteriska gestalten - utveckla sig utåt och att man gör sig fri från de sinnligt materiella molekylerna. Under det att de förstnämnda... mer och mer utbildar sig till en fast synlig massa, gäller det att låta de gamla yttre molekylerna dö bort och försvinna i samma mån som de nya utvecklar sig inifrån.   
     Adepten blir inte "odödlig" i detta ords vanliga betydelse. Tvärtom är han, när han överskridit sitt släktes dödlighetsgräns, i vanlig mening verkligen död. Han har successivt befriat sig från alla eller nästan alla de materiella molekyler som en gång ...skulle berett honom en dödskamp. Han har gradvis dött under hela sin utvecklings- och invigningsperiod, och detta förlopp kan inte äga rum två gånger. Han har utsträckt dödskampsprocessen ...till en mild upplösning över ett stort antal år. (Nya seklet, sept 1903, Livselixiret)


Till index