Fråga: Varför lever och verkar de teosofiska mästarna inte bland oss? Nog vore det bra för andligheten i världen om de vore tillgängliga för vanligt folk.  

Svar:
De mästare som har fysiska kroppar lever naturligtvis i världen, men helst på platser där de inte utsätts för omvärldens tryck i form av buller, stress, meningslös verksamhet, nyfiken uppmärksamhet osv. Ty deras arbete är av rent andlig art och kräver ”lugn och ro” eftersom det tar all deras tid och kraft i anspråk. De bedriver inte någon sedvanlig social eller politisk verksamhet och bryr sig inte om vår tids materiella bekvämlighet och välfärd. Helst arbetar de därför på ensliga platser. De har dock direktkontakt med världens vardagsproblem genom lärjungar och andra representanter som lever mitt ibland oss. Men även om de inte är fysiskt tillgängliga för vanliga människor kan vi närma oss dem i andligt avseende. De har genom sina representanter gett ut så mycket av den esoteriska traditionens läror som de anser var säkert och tillräckligt för vår tid och dess rådande förhållanden, och den som seriöst studerar lärorna och omsätter deras etiska budskap i sin livsföring kommer i kontakt med den andliga strålning de ständigt sänder ut i världen.
     Mästarna ger också, vanligen utan att ge sig tillkänna, enskild stimulans och inspiration åt dem som altruistiskt ägnar sina krafter till arbete för mänsklighetens allmänna väl. (Herbert Edlund)


Till index