Fråga: Vad är egentligen en ”mayavirupa”, och vad kan man göra med den?


Svar:
Mayavi-rupa är ett sammansatt sanskritord som betyder ”illusorisk kropp” och kallas så därför att den inte är den invigdes, mahatmans eller chelans verkliga fysiska kropp. I den tibetanska buddhismen finns det en lära om vad som kallas Hpho-wa, förmågan att projicera sin vilja i kombination med sitt fulla själv­medvetande till en annan plats än den där man befinner sig. När man kan göra detta och kring denna projektion av sig själv (ty fundamentalt utgörs man av vilja och medvetande) … kan samla atomer som finns på platsen ifråga, for­mas mayavi-rupan som i allt väsentligt är en exakt kopia av den fysiska kroppen...       
     Mayavi-rupan innehåller en komplett människa minus de tre lägsta principerna, dvs den rent fysiska vitaliteten, linga-shariran och den fysiska kroppen. Resten av människan är faktiskt i mayavi-rupan, och den fysiska kroppen har så att säga fallit i trans.
     Mayavi-rupan existerar inte förrän den projicerats. … Den som är mycket skicklig i Hpho-wa kan sända mayavi-rupan till långt avlägsna platser. Av de högst invigda kan den förmodligen t o m projiceras till andra planeter, och dessa invigda kan på de planeterna framträda i vad jag skulle kunna kalla den andliga mayavi-rupan och därigenom lära… (The Dialogues of G de Purucker del I, s 312-313)


Till index