Fråga: Är det inte så att större delen av mänskligheten lyder den karmiska lagen, och att deras ackumulerade karma neutraliserar de övrigas dåliga karma?


Svar:
Det vet jag inte. Men jag tror inte det. Ingenting kan neutralisera den individuella dåliga karman. Kollektivt kan en viss utjämning kanske uppkomma, men jag fruktar att allting håller på att gå snett. Ondskan dominerar överallt. Se dig omkring och du finner knappast någonting som görs utan själviska motiv för att gagna individen eller nationen på andras bekostnad. Det är fasansfullt att betrakta livets och civilisationens nuvarande tillstånd. Vår civilisation är mänsklighetens cancer. På det sätt som den nu leds blir den mänsklighetens undergång. Den är utvecklingen av den mest gigantiska själviskhet som någonsin funnits. (H P Blavatsky)


Till index