Fråga: Sänder människans ögon ut något slags strålning?


Svar:
När händerna hänger löst vid kroppens sidor kan praniska emanationer strömma ut genom fingertopparna. Håller man däremot händerna knäppta eller händernas fingertoppar tryckta mot varandra uppkommer ett naturligt flöde, som man kan kalla elektromagnetiskt - en vital cirkulation i kroppen.

     Men ögonen är ännu kraftfullare utsändare av det vitala fluidet än händerna, och detta är därför lättare att styra. Jag har sett människor från vars ögon det tidvis skjutits ut strålar av vital energi, och sådan energi är av något högre slag än den som utgår ur händerna. Varje organ i kroppen - ögonen, munnen, händerna, fötterna, varje finger, öronen - emanerar sin egen karaktäristiska typ av vitalitet. T o m varje enskilt hårstrå är en kanal för utflöde av pranisk substans. (The Dialogues of G de Purucker, del I, s 52)