Fråga: Många av oss är överviktiga. Har detta någon betydelse för vår andliga utveckling?

Svar:
Idealet är att bara äta just så mycket som behövs för att hålla kroppen frisk och i god kondition. Det är ytterligt farligt att äta mer än som behövs. Det är ödesdigert. Det leder till sjukdom eller bringar latenta sjukdomsfrön i dagen. Att fros­­sa försvagar kroppen och gör den mycket mottaglig för sjukdomar. Dessutom, och det är värst av allt, det avtrubbar sinnet. Frosseri leder till en ond cir­kel av konsekvenser. Själva impulsen till, och begäret, att frossa är en psyko-mental sjukdom. Ät aldrig förrän du faktiskt är hungrig, och ät då måttligt.
     Zuluerna har ett ordspråk som lyder: ”Gudarna besöker aldrig den, vars ma­ge ständigt är full.” Innebörden i ordspråket är att man aldrig blir inspirerad av, eller kan samtala med, sin inre gud om man ständigt har en massa föda i kroppen.
     Å andra sidan skall man inte äta så lite att man blir undernärd. … Den som är undernärd tenderar till att se illusoriska visioner i astralljusets lägre regioner, och kan missta dem för att vara gudomliga visioner - vilket är nonsens. (The Dialogues of G de Purucker, del II, s 71-74)


Till index