Fråga: Det sägs att avancerade ockultister kan se in i framtiden. Hur gör de detta?


Svar:
Orsaken till att visdomens mästare kan se in i framtiden är det matematiska för­hållande som människans medvetande har till naturens cykliska sätt att verka. Med sin kunskap om cykler och hur de verkar, kan mästarna utifrån en viss cykels karaktär förutsäga när den tar sin början, hur den slutar, och att vissa hän­delser skall inträffa. Om naturen inte verkade i cykler, skulle förutsägelser, profetior, skådandet in i framtiden, vara helt omöjligt. (The Dialogues of G de Purucker, del I, s 287)


Till index