Fråga: Varifrån kommer samvetets röst?


Svar:
...samvetets röst kan inte anses vara en ofelbar och därför helt säker vägledare, ty även om den ytterst emanerar från den andliga monaden och därför är ett uttryck för den gränslösa visdomen och kunskapen hos det högsta inom oss, så måste den passera genom de tjocka slöjor och ofta förvrängande processer som kännetecknar det ofullkomliga psykiska vehikel som utgör människans mellersta natur. Dess andliga viskningar misslyckas därför ofta med att nå även ett lyssnande öra. ...samvetets röst är faktiskt den samlade visdom och kunskap som förvärvats under alla tidigare liv. Därför är den, även om den som sagt emanerar från vårt andliga innersta, uppenbarligen inte helt ofelbar. Icke desto mindre är den en säker och trygg vägledare för människan i den mån hon nu är kapabel att höra dess förmanande viskningar och förslag... (G de Purucker: The Esoteric Tradition, del II, s 982)


Samvetets röst betraktas vanligen bara som en etisk och moralisk förmanare. Men det betraktelsesättet är helt felaktigt och har sin grund i att människan i större utsträckning söker etisk vägledning än inspiration och intuitiv vägledning i sitt inre. Faktum är att det som i vårt dagliga liv vanligen kallas genialitet, inspiration och intuition alltsammans härstammar från samma andliga källa - det högre jagets skattkammare - från vilken som sagt även samvetets röst kommer. (G de Purucker: The Esoteric Tradition, del II, s 983)


Till index