Fråga: Anser teosofin att självmord är en synd? Vad händer med den som på det sättet vill slippa ifrån en outhärdlig tillvaro?


Svar:
Att begå självmord är ett av de värsta brott mot den sedliga världsordningen som en människa kan göra sig skyldig till, och naturen straffar henne hårt. När kroppen dör hamnar ”själen”, dvs det upplevande medvetandet och resten av organismen, i kamaloka (en region i det s k astralljus som omger och genomtränger jorden), liksom alla andra människors själar gör vid döden. Där upptäcker den döda att hon är samma människa som under jordelivet, bara minus den fysiska kroppen. De orsaker som fick henne att ta sitt liv har hon inte blivit kvitt. De finns kvar i hennes organism som latenta energier som måste utlösas, och de kommer därför att med full styrka utlösas i ett kommande liv på jorden.  
     Att begå självmord är inte bara att skjuta upp plågsam karma. Det är också ett svek mot alla de celler, organ och övriga levande komponenter på olika tillvaroplan i den egna organismen som berövats de utvecklingsmöjligheter som låg i beredskap åt dem, och det är att dra sig undan de plikter som var och en av oss i varje jordeliv har mot våra närstående, mot vårt högre jag, mot det samhälle vi fötts in i osv. När en människa inkarnerar på jorden sker det med en livsplan för hennes deltagande i det aktuella skedet av världsförloppet, och i den planen ingår jämte individuella och kollektiva ödesdispositioner bl a vissa avsikter med vidareutvecklingen av hennes personliga egenskaper och även tidpunkten för hennes död.  
     Människans avsked från jordelivet är en process i flera steg där kroppens död bara är det första. Självmördaren tar detta första steg, men över resten av processen har han ingen makt, och denna kan inte fortsätta på de inre tillvaroplanen förrän den rätta tiden är inne. Självmördaren måste därför i kamaloka invänta den planlagda tidpunkten för sin död. Kamaloka är inte ett livsrum för angenäma upplevelser, men den som av någon anledning frivilligt har begett sig dit får ta konsekvenserna. (Herbert Edlund)

Till index