Fråga: Hur trovärdig är Emanuel Swedenborg när han skildrar livet efter döden?


Svar:
Swedenborg, Davis, de katolska helgonen och andra religiösa visionärer av allehanda slag har, klärvoajant berusade, så att säga raglat omkring i astralljusets bildgallerier. De såg då ting som redan fanns där, men skapade också (genom sitt otyglade tänkande) ting som inte fanns där förut. Sedan gav de ut vanställda profetior, inbillade uppenbarelser, skadliga anvisningar, falsk vetenskap och vilseledande teologi. (H S Olcott: Old Diary Leaves I, s 318)


Till index