Fråga: Varifrån kommer våra tankar?


Svar: Tankar kommer till oss, inträder i vårt sinne, från planetens tankereservoar. De skulle inte komma till oss om vi inte vore kapabla att ta emot dem. De tankar vi har beror på vår egen individuella grad av evolutionär utveckling. Primitiva personer har primitiva tankar, andliga personer attraherar andliga tanke-elementaler. Det finns också tankar som har sitt ursprung i vår egen livsessens, och dessa är våra egna avkomlingar. De uppkommer i vårt sinne…och kommer att vara med oss i evighet. Vi strör kontinuerligt ut dem, evolverar fram dem, liksom vi mottar kringströvande tankar som kommer till oss… De tankar som kommer till oss är andra människors avkomlingar, och våra egna avkomlingar …strövar i sin tur omkring genom att gästa andra människors sinnen. (The Dialogues of G de Purucker, del I, s 384, 386)


Till index