Fråga: Jag har ofta läst att vi återvänder till jorden tillsammans med forna vänner och följeslagare och att detta är ett skäl till att det är viktigt att bara ha goda relationer till alla vi träffar, ty annars kan de hämnas och skada oss. Kommer alla människor som vid ett tillfälle är på jorden tillbaka tillsammans?


Svar:
... de reinkarnerande mänskliga egona har mötts gång på gång och skall helt säkert, allteftersom seklerna kommer och går, mötas igen många gånger. Detta är oundvikligt. …
     Tiden har ingen verkan i sig. Karma utlöses inte förrän den tid kommer då egon som har karmiska förbindelser med varandra möts igen på jorden. Till dess ligger denna karma latent. Därför kommer den människa som du förorättade för 10.000 år sedan att reagera på dig när ni möts igen. Och det mötet kommer förr eller senare att äga rum, ty verkan och återverkan tvingar er att reinkarnera tillsammans. ...
     Varje fientlig och obarmhärtig tanke bäddar för oenighet, och varje tanke av motsatt karaktär bäddar för harmoni. Våra skandhaer (egenskapsgrupper) är fulla av intryck som vi mottagit, och dessa skandhaer väntar på oss och blir våra igen när vi utträder ur devachan . Om vi möter egon som har relationer till våra goda eller onda, våra vänliga eller fientliga tankar, reagerar krafterna omedelbart. De reagerar inte förrän dess, och när det gäller en människa som vi skadat, dömt eller förargat, får vi alltså vänta tills hon reinkarnerat tillsammans med oss och kan reagera på oss - om det blir i nästa eller övernästa jordeliv, eller när det nu blir - för att få reda på om hon ger igen med samma mynt. Om hon inte under tiden blivit ett helgon, kommer hon omedelbart att bli orsak till skada för oss för den skada vi förorsakat, eller - i motsatt fall - till gagn för det gagn vi förorsakat. Den karmiska lagen verkar genom oss med automatisk regelbundenhet till dess vi känner den och alstrar motverkningar. (W Q Judge)