Fråga: Finns det verkliga bevis på att något av de olika religionernas frälsningsbudskap är sant? I kristendomen t ex är det ju Gud själv som genom Jesu ord i Bibeln utlovar ett evigt liv i paradiset.

Svar: Nej, något sådant bevis finns mig veterligt inte. Vad kristendomen beträffar, så vilar den på vad som anses vara uppenbarelser från Gud, vilka fått sin språk­liga formulering i Bibeln. Denna är alltså kristendomens heliga skrift, som dels skall vara auktoritativ i trosfrågor, dels föra uppenbarelsen vidare från generation till generation. Uppenbarelser från en gud går naturligtvis inte att verifiera. Man får tro på dem eller förkasta dem. Om man tror på dem, har man accepterat ett antal trosföreställningar som bygger på utsagor utan påtaglig verklighetsförankring. (Herbert Edlund)

Till index