Fråga: Varifrån kommer de visioner jag ser just innan jag somnar? De har ökat i antal sedan jag började studera ockultism.


Svar
: När vi somnar öppnar vi dörrarna och fönstren till den kropp, det hus, vi lever i på vid gavel, och själen ger sig iväg likt en fågel som slipper ut ur sin bur. Vid partiell medvetslöshet, under insomnandet, har kroppen till stor del slutat tjänstgöra, men hjärnan är fortfarande mottaglig för bilder och intryck från astralkroppen. Av våra lägre principer är astralkroppen den sista som slutar tjänstgöra, vare sig det gäller sömn eller död. Hjärnan är dess instrument. I det halvsovande tillståndet leds astralkroppens bilder till hjärnan, genom vilken den yttre människan greppar och ser visionerna. Om man är helt insomnad, blir dessa visioner drömmar. Liksom drömmar kan de vara angenäma eller motsatsen. Liksom drömmar är de okontrollerbara för oss vanliga dödliga. Men den ockultist som är herre över sig själv ser bara det han vill se av visioner och drömmar. Eftersom man blir sensitivare för astralkroppens intryck när man studerar ockultism, tilltar frekvensen av visioner och drömmar temporärt. (W Q Judge: Echoes of the Orient II,s 381)


Till index