Grace F Knoche

Att tända tusen lampor

en teosofisk vision

 

Förord 10. Västerländsk ockultism
1. Vad är teosofi? 11. Psykism
2. Evolution 12. De två vägarna
3. Tändandet av förnuftets ljus 13. Paramitaerna
4. Reinkarnation 14. H P Blavatsky och Teosofiska Samfundet
5. Döden: en port till ljuset 15. Vem skall rädda oss?
6. Att minnas och glömma tidigare liv 16. Den dagliga initiationen
7. Karma 17. En ny tankekontinent
8. Karma och/eller nåd Källor
9. Det kristna budskapet Noter

Originalets titel: To Light a Thousand Lamps, A Theosophic Vision

© Teosofiska Bokförlaget

ISBN 91-86154-05-2

Till Teosofiska Bokförlaget