Innehållsförteckning

Förord

Inledning

Kapitel 1 . Arjunas modfälldhet - AUM

Kommentarer till kapitel 1

Kapitel 2 . Hängivelse med tillämpning på spekulativa läror

Kommentarer till kapitel 2

Kapitel 3 . Hängivelse genom handlingens rätta utförande

Kommentarer till kapitel 3

Kapitel 4 . Hängivelse genom andlig insikt

Kommentarer till kapitel 4

Kapitel 5 . Hängivelse genom avstående från handling

Kommentarer till kapitel 5

Kapitel 6 . Hängivelse genom självbehärskning

Kommentarer till kapitel 6

Kapitel 7 . Hängivelse genom andlig urskillning

Kommentarer till kapitel 7

Kapitel 8 . Hängivelse åt den allestädes närvarande ande som kallas AUM

Kapitel 9 . Hängivelse genom den kungliga kunskapen och det kungliga mysteriet

Kapitel 10 . Hängivelse genom de universella gudomliga fullkomligheterna

Kapitel 11 . Visionen av den gudomliga gestalten såsom innefattande alla former

Kapitel 12 . Hängivelse genom tro

Kapitel 13 . Hängivelse genom särskiljande av kshetra och kshetrajna

Kapitel 14 . Hängivelse genom avskiljning från de tre egenskaperna

Kapitel 15 . Hängivelse genom kunskap om det Högsta Väsendet

Kapitel 16 . Hängivelse genom urskillning av gudalika och demoniska naturer

Kapitel 17 . Hängivelse vad beträffar de tre slagen av tro

Kapitel 18 . Om försakelse och slutlig frigörelse

Till Titelsidan